به نام و یاد خدا صفحه جدیدی را شروع میکنم به عنوان بیوگرافی یا زندگینامه ورزشکاران چند تایی از زندگی اسطوره  ها را با سلیقه خودم شروع میکنم بعدا هرکسی که در نظرها بخواهید  برایتان می‌نویسم،یاعلی!!