تبلیغات
قالب استقلالی درسیستم میهن بلاگ(قالب فرهاد مجیدی)با امکانات مانند اوقات شرعی و...

<html>
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan] - [cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link href="http://night-skin.com/template/64/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
<!-- Begin night-skin.com loading web --><script src='http://night-skin.com/blogcode/loading/js/11.js' ></script><!-- End night-skin.com loading web -->

<div align=center><div style="width:1000">

<div class=Pichak>

<div id=header>
<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle>[cb:blog_title]</div><div class=Description>[cb:blog_slogan]</div></div>

<div class=top-menu2>
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:450">
<a href="[cb:blog_full_address]">صفحه اصلی</a> |
<a rel="nofollow" href="mailto:[cb:blog_email]">ایمیل مدیر</a> |
<a href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a> |
<a title="نایت اسکین" href="http://night-skin.com" target="_blank" >قالب وبلاگ</a> |
<a rel="nofollow" href="[cb:blog_rss_href]" target="_blank" >Feed</a>
</div></div></div>

<div id=main-back>

<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<cb:block_author>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>نویسندگان</div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_author><div class=li-Sid>
<a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]  [cb:author_post_count] </a></div></cb:loop_author>
</div>
<div class=LowSid></div></cb:block_author>

<cb:block_poll>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نظر سنجی</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid>
[cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></div></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_poll>

<cb:block_link>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک دوستان</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com">قالب وبلاگ</a></div>
<cb:loop_link><div class=li-Sid><a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]"  target="_blank">[cb:link_text]</a></div></cb:loop_link>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب های نایت اسکین" href="http://night-skin.com/template">قالب های نایت اسکین</a></div>
<div class=li-Sid><a href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه پیوندها</b></a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></cb:block_link>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>جستجو در وبلاگ</div></div>
<div class=CenterSid>
<!--strat google search code by night-skin.com--><center>
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<tbody><tr><td><center><a target=_new href=http://night-skin.com/blogcode/google>
<img border=0 src=http://night-skin.com/blogcode/google/3.jpg alt=Google>
</a><input name=q size=15 maxlength="255"><br>
<input type="submit" name="btnG" value="Search"><br>
<input value=[cb:blog_full_address] type=radio name=sitesearch checked=''>در این وبلاگ
<br><input type=radio name=sitesearch value="">در كل اینترنت
<input type=hidden name=ie value=UTF-8><input type=hidden name=oe value=UTF-8><br>
</center></td></tr></tbody></table></form></center><!--finish google search code by night-skin.com-->
</div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_extrapage>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>صفحات جانبی</b></div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_extrapage><div class=li-Sid>
<a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></div></cb:loop_extrapage></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_extrapage>

<cb:block_blog_tag_cloud>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>ابر برچسب ها</b></div></div>
<div class=CenterSid><center>
<cb:loop_blog_tag_cloud>
                <a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
        [cb:blog_tag_cloud_text]</a> </cb:loop_blog_tag_cloud></div>
</center><div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_tag_cloud>

<cb:block_linkdaily>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای روزانه</div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_linkdaily><div class=li-Sid><a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">[cb:linkdaily_text]</a></div></cb:loop_linkdaily>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com">قالب وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="ابزار وبلاگ نویسی" href="http://night-skin.com/blogcode">ابزار وبلاگ نویسی</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></cb:block_linkdaily>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>تاریخ و اوقات شرعی</div></div>
<div class=CenterSid>
<!-- Begin wWw.Night-Skin.com Prayer Times Code --><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://night-skin.com/tools/owghat/white.php"></script><script language="javascript">var CurrentDate= new Date(); var JAT= 1;  function pz() {};init();document.getElementById("cities").selectedIndex=12;coord();main();</script><noscript ><a href="http://night-skin.com/">ابزار نمایش اوقات شرعی</a><a href="http://night-skin.com/tools">منبع ابزارهای وبلاگ نویسان</a></noscript><!-- End wWw.Night-Skin.com Prayer Times code -->
<center><body style="text-align:center"><script type='text/javascript' language='javascript' src='http://night-skin.com/blogcode/rooznama/date.php?FFFFFFAX000000BXtahomaCX9DX1EXdashedFXFFFFFFGX0HX0IX000000JX000000KX000000LX000000MX'></script></center>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک های مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
            <table cellspacing="5" cellpadding="0" border="0" align="center"><tbody><tr><td>
<p align="right"><FONT
color=#000000 size=2>
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://backlinkha.ir/">افزایش رتبه گوگل</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://yas-theme.com/">قالب وبلاگ</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://night-gallery.ir">گالری عکس</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://7wills.com">وصیت نامه آنلاین</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://tgame.ir">بازی آنلاین</a></font></p>
<!-- Night-skin.com --><CENTER>
<P style="MARGIN: 0px; COLOR: #ffffff"><A title=night-skin.com
href="http://night-skin.com/" target=_blank><IMG
src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/topmagazine.gif" alt="مجله نایت پلاس"
border=0></A></P>
<DIV style="BACKGROUND: url(http://night-skin.com/blogcode/sms/bg.gif) repeat-y; PADDING-BOTTOM: 3px; FONT: 11px tahoma; WIDTH: 160px; BORDER-BOTTOM: #20c0c8 1px solid">
<div align=right> <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-84.html" title="فرهنگ و هنر"><FONT
color=#000000 size=2>مجله فرهنگ و هنر</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-147.html" title="ورزش"><FONT
color=#000000 size=2>مجله ورزشی</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://news.night-skin.com" title="اخبار"><FONT
color=#000000 size=2>مجله خبری</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-14.html" title="خانواده"><FONT
color=#000000 size=2>مجله خانواده</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-127.html" title="سلامت"><FONT
color=#000000 size=2>مجله سلامت</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-66.html" title="سرگرمی"><FONT
color=#000000 size=2>مجله سرگرمی</FONT></A></div><CENTER><hr size="1" color="#E5E5E5" /><A
href="http://night-skin.com/blogcode/magazine" target=_blank><FONT
color=#000000 size=2>دریافت کد
مجله</font></A></CENTER>
</DIV></CENTER><!-- Night-skin.com -->
</td></tr></tbody></table></div>
<div class=LowSid></div>

</div>
</div>

<div class=main>

<div class=post>
<!-- Begin www.Night-Skin.com Translate code --><script type="text/javascript" src="http://www.night-skin.com/tools/translator/translate/?width=520&bdcolor=&bgcolor="></script><!-- End www.Night-Skin.com Translate code -->

<cb:block_post>
<cb:loop_post>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></div></div>
</div>
               
<div class=C-post><div class=CenterPost>[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]

    <cb:block_post_category><br><br>
            طبقه بندی: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
            [cb:post_category_name]</a>، </cb:loop_post_category><br></cb:block_post_category>
                <cb:block_post_tag>
                        برچسب ها:
                        <cb:loop_post_tag>
                            <a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>،
                        </cb:loop_post_tag>
                         
                    <br></cb:block_post_tag>
                    <cb:block_post_related_link>
                        دنبالک ها:
                        <cb:loop_post_related_link>
                            <a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">
                        [cb:post_related_link_name]</a>،           
                        </cb:loop_post_related_link>
                         
    <br></cb:block_post_related_link>
<br>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment>تاریخ : [cb:post_create_date]  | [cb:post_create_time]  | نویسنده : <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a> | <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count] </a><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></div></div>
</cb:loop_post>
</cb:block_post>


<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#0b6cc2;height:30;"><br>
<b><font size="1">.:</font></b>    <a title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com" target="_blank"><font color="#0b6cc2"> Weblog Themes By <b>Night Skin </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div>
<cb:block_pages>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#0b6cc2;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #0b6cc2;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#0b6cc2;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#0b6cc2;    border:1px solid #0b6cc2;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
            تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::     <cb:loop_pages>
            <a href="[cb:pages_href]">
            <font color="#0b6cc2">[cb:pages_no]</font></a>  </cb:loop_pages><br><br></div>
</font></p></div></cb:block_pages>
</div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>           
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2>  <p align="center">
[cb:blog_logo]
<br>[cb:blog_description]</p></div></div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_blog_archive>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشیو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_blog_archive><div class=li-Sid>
<a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text] ، [cb:blog_archive_post_count] </a></div></cb:loop_blog_archive>
</div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_archive>

<cb:block_blog_recent_post>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آخرین مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_blog_recent_post>
<div class=li-Sid>
<a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></div></cb:loop_blog_recent_post>
</div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_recent_post>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>فال حافظ</div></div>
<div class=CenterSid>
<center><script language="javascript" src="http://night-skin.com/fal/code.js"></script></center>
</div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_blog_category>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>موضوعات</b></div></div>           
<div class=CenterSid><cb:loop_blog_category><div class=li-Sid>               
<a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]  [cb:blog_category_post_count] </a></div></cb:loop_blog_category></div>           
<div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_category>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="آمارگیر حرفه ای وبلاگ" href="http://night-skin.com//">آمارگیر حرفه ای وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="آپلود عکس" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="تعبیر خواب" href="http://night-skin.com/blogcode/tabir-e-khab">تعبیر خواب</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="بازی آنلاین" href="http://game.night-skin.com/">بازی آنلاین</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="فال حافظ" href="http://night-skin.com/blogcode/falehafez">فال حافظ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="تصاویر زیباسازی وبلاگ" href="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi">تصاویر زیباسازی وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="موسیقی لایت در وبلاگ" href="http://night-skin.com/light">موسیقی لایت در وبلاگ</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_stat>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آمار سایت</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<right>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
<div class=li-Sid>بازدیدهای امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدیدهای دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>كل بازدیدها : <b>[cb:stat_total_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b> عدد</div>
<div class=li-Sid>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b> عدد</div>
<center>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</center>
</font></right></div>
<div class=LowSid></div>   
</cb:block_stat>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>امکانات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
[cb:blog_script]<br>
</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>

</div></div></div><div class=footer><div class=Fo1><a title="قالب های نایت اسکین" href="http://www.night-skin.com"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های نایت اسکین" href="http://night-skin.com"target="_blank"> نایت اسکین </a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های نایت اسکین"  href="http://night-skin.com"target="_blank"> night-skin.com </a>
</div></div></div></div>
<SCRIPT>
ap_showWaitMessage('waitDiv', 0)
</SCRIPT>
</body>
</html>


قالب استقلالی درسیستم میهن بلاگ(قالب فرهاد مجیدی)ساده وبدون امکانات

<html>
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan] - [cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link href="http://night-skin.com/template/64/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>

<body>

<div align=center><div style="width:1000">

<div class=Pichak>

<div id=header>
<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle>[cb:blog_title]</div><div class=Description>[cb:blog_slogan]</div></div>

<div class=top-menu2>
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:450">
<a href="[cb:blog_full_address]">صفحه اصلی</a> |
<a rel="nofollow" href="mailto:[cb:blog_email]">ایمیل مدیر</a> |
<a href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a> |
<a title="نایت اسکین" href="http://night-skin.com" target="_blank" >قالب وبلاگ</a> |
<a rel="nofollow" href="[cb:blog_rss_href]" target="_blank" >Feed</a>
</div></div></div>

<div id=main-back>

<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<cb:block_author>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>نویسندگان</div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_author><div class=li-Sid>
<a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]  [cb:author_post_count] </a></div></cb:loop_author>
</div>
<div class=LowSid></div></cb:block_author>

<cb:block_poll>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نظر سنجی</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid>
[cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></div></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_poll>

<cb:block_link>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک دوستان</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com">قالب وبلاگ</a></div>
<cb:loop_link><div class=li-Sid><a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]"  target="_blank">[cb:link_text]</a></div></cb:loop_link>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب های نایت اسکین" href="http://night-skin.com/template">قالب های نایت اسکین</a></div>
<div class=li-Sid><a href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه پیوندها</b></a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></cb:block_link>

<cb:block_extrapage>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>صفحات جانبی</b></div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_extrapage><div class=li-Sid>
<a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></div></cb:loop_extrapage></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_extrapage>

<cb:block_blog_tag_cloud>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>ابر برچسب ها</b></div></div>
<div class=CenterSid><center>
<cb:loop_blog_tag_cloud>
                <a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
        [cb:blog_tag_cloud_text]</a> </cb:loop_blog_tag_cloud></div>
</center><div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_tag_cloud>

<cb:block_linkdaily>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای روزانه</div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_linkdaily><div class=li-Sid><a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">[cb:linkdaily_text]</a></div></cb:loop_linkdaily>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com">قالب وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="ابزار وبلاگ نویسی" href="http://night-skin.com/blogcode">ابزار وبلاگ نویسی</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></cb:block_linkdaily>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک های مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
            <table cellspacing="5" cellpadding="0" border="0" align="center"><tbody><tr><td>
<p align="right"><FONT
color=#000000 size=2>
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://backlinkha.ir/">افزایش رتبه گوگل</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://yas-theme.com/">قالب وبلاگ</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://night-gallery.ir">گالری عکس</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://7wills.com">وصیت نامه آنلاین</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://tgame.ir">بازی آنلاین</a></font></p>
<!-- Night-skin.com --><CENTER>
<P style="MARGIN: 0px; COLOR: #ffffff"><A title=night-skin.com
href="http://night-skin.com/" target=_blank><IMG
src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/topmagazine.gif" alt="مجله نایت پلاس"
border=0></A></P>
<DIV style="BACKGROUND: url(http://night-skin.com/blogcode/sms/bg.gif) repeat-y; PADDING-BOTTOM: 3px; FONT: 11px tahoma; WIDTH: 160px; BORDER-BOTTOM: #20c0c8 1px solid">
<div align=right> <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-84.html" title="فرهنگ و هنر"><FONT
color=#000000 size=2>مجله فرهنگ و هنر</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-147.html" title="ورزش"><FONT
color=#000000 size=2>مجله ورزشی</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://news.night-skin.com" title="اخبار"><FONT
color=#000000 size=2>مجله خبری</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-14.html" title="خانواده"><FONT
color=#000000 size=2>مجله خانواده</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-127.html" title="سلامت"><FONT
color=#000000 size=2>مجله سلامت</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-66.html" title="سرگرمی"><FONT
color=#000000 size=2>مجله سرگرمی</FONT></A></div><CENTER><hr size="1" color="#E5E5E5" /><A
href="http://night-skin.com/blogcode/magazine" target=_blank><FONT
color=#000000 size=2>دریافت کد
مجله</font></A></CENTER>
</DIV></CENTER><!-- Night-skin.com -->
</td></tr></tbody></table></div>
<div class=LowSid></div>

</div>
</div>

<div class=main>

<div class=post>

<cb:block_post>
<cb:loop_post>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></div></div>
</div>
               
<div class=C-post><div class=CenterPost>[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]

    <cb:block_post_category><br><br>
            طبقه بندی: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
            [cb:post_category_name]</a>، </cb:loop_post_category><br></cb:block_post_category>
                <cb:block_post_tag>
                        برچسب ها:
                        <cb:loop_post_tag>
                            <a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>،
                        </cb:loop_post_tag>
                         
                    <br></cb:block_post_tag>
                    <cb:block_post_related_link>
                        دنبالک ها:
                        <cb:loop_post_related_link>
                            <a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">
                        [cb:post_related_link_name]</a>،           
                        </cb:loop_post_related_link>
                         
    <br></cb:block_post_related_link>
<br>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment>تاریخ : [cb:post_create_date]  | [cb:post_create_time]  | نویسنده : <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a> | <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count] </a><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></div></div>
</cb:loop_post>
</cb:block_post>


<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#0b6cc2;height:30;"><br>
<b><font size="1">.:</font></b>    <a title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com" target="_blank"><font color="#0b6cc2"> Weblog Themes By <b>Night Skin </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div>
<cb:block_pages>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#0b6cc2;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #0b6cc2;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#0b6cc2;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#0b6cc2;    border:1px solid #0b6cc2;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
            تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::     <cb:loop_pages>
            <a href="[cb:pages_href]">
            <font color="#0b6cc2">[cb:pages_no]</font></a>  </cb:loop_pages><br><br></div>
</font></p></div></cb:block_pages>
</div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>           
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2>  <p align="center">
[cb:blog_logo]
<br>[cb:blog_description]</p></div></div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_blog_archive>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشیو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_blog_archive><div class=li-Sid>
<a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text] ، [cb:blog_archive_post_count] </a></div></cb:loop_blog_archive>
</div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_archive>

<cb:block_blog_recent_post>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آخرین مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_blog_recent_post>
<div class=li-Sid>
<a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></div></cb:loop_blog_recent_post>
</div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_blog_category>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>موضوعات</b></div></div>           
<div class=CenterSid><cb:loop_blog_category><div class=li-Sid>               
<a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]  [cb:blog_category_post_count] </a></div></cb:loop_blog_category></div>           
<div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_category>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="آمارگیر حرفه ای وبلاگ" href="http://night-skin.com//">آمارگیر حرفه ای وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="آپلود عکس" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="تعبیر خواب" href="http://night-skin.com/blogcode/tabir-e-khab">تعبیر خواب</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="بازی آنلاین" href="http://game.night-skin.com/">بازی آنلاین</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="فال حافظ" href="http://night-skin.com/blogcode/falehafez">فال حافظ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="تصاویر زیباسازی وبلاگ" href="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi">تصاویر زیباسازی وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="موسیقی لایت در وبلاگ" href="http://night-skin.com/light">موسیقی لایت در وبلاگ</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_stat>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آمار سایت</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<right>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
<div class=li-Sid>بازدیدهای امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدیدهای دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>كل بازدیدها : <b>[cb:stat_total_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b> عدد</div>
<div class=li-Sid>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b> عدد</div>
<center>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</center>
</font></right></div>
<div class=LowSid></div>   
</cb:block_stat>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>امکانات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
[cb:blog_script]<br>
</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>

</div></div></div><div class=footer><div class=Fo1><a title="قالب های نایت اسکین" href="http://www.night-skin.com"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های نایت اسکین" href="http://night-skin.com"target="_blank"> نایت اسکین </a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های نایت اسکین"  href="http://night-skin.com"target="_blank"> night-skin.com </a>
</div></div></div></div>
</body>
</html>

قالب استقلالی درسیستم  بلاگ اسکای(قالب فرهاد مجیدی)با امکانات مانند اوقات شرعی و...

<html>
<head>
<title><BlogSky:Weblog PageTitle /></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<BlogSky:Post AuthorName />">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<BlogSky:Weblog PageTitle /> - <BlogSky:Weblog Description /> - <BlogSky:Weblog Title />">
<meta name="keywords" content="<BlogSky:Weblog PageTitle />,<BlogSky:Weblog URL />, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<BlogSky:Weblog Title />" href="<BlogSky:Weblog RSSHRef />" />
<link href="http://night-skin.com/template/64/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
<!-- Begin night-skin.com loading web --><script src='http://night-skin.com/blogcode/loading/js/11.js' ></script><!-- End night-skin.com loading web -->

<div align=center><div style="width:1000">

<div class=Pichak>

<div id=header>
<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle><BlogSky:Weblog Title /></div><div class=Description><BlogSky:Weblog Description /></div></div>

<div class=top-menu2>
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:450">
<a href="<BlogSky:Weblog URL />">صفحه اصلی</a> |
<a rel="nofollow" href="/posts">عناوین مطالب</a> |
<a href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a> |
<a title="نایت اسکین" href="http://night-skin.com" target="_blank" >قالب وبلاگ</a> |
<a rel="nofollow" href="<BlogSky:Weblog MobileHRef />" target="_blank" >موبایل</a>
</div></div></div>

<div id=main-back>

<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<div id=leftmenu>
<div class=topsid><div class=topsid2>
<b>لینک دوستان</b></div></div>
<div class=centersid>
<div class=li-sid><a target="_blank" href="http://nightmelody.com">قالب میهن بلاگ</a></div>
<div class=li-sid><a target="_blank" href="http://yas-theme.com">قالب پرشین وبلاگ</a></div>
<BlogSky:LinkBox Body><BlogSky:LinkBox LinkBoxes><div class=li-sid><a target="_blank" href="<BlogSky:LinkBox URL />"><BlogSky:LinkBox Title /></a></div></BlogSky:LinkBox LinkBoxes></BlogSky:LinkBox Body>
<div class=li-sid><a target="_blank" href="http://night-skin.com">قالب وبلاگ</a></div>
<div class=li-sid><a target="_blank" href="http://night-gallery.ir">گالری عکس</a></div>
<div class=li-sid><a target="_blank" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a></div>
</div><div class=lowsid></div></div>

<BlogSky:Logo Body>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لوگوی وب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
<img src="<BlogSky:Logo Image />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" /> <input type="text" value='<a href="<BlogSky:Weblog URL />"><img src="<BlogSky:Logo Image />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" style="border: 0;" /></a>' dir="ltr" size="23" readonly class="input" />
</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>
</BlogSky:Logo Body>

<BlogSky:PostTitle Body>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آخرین مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogSky:PostTitle PostTitles></BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
<a href="<BlogSky:PostTitle HRef />" title="<BlogSky:PostTitle Date />"><BlogSky:PostTitle Title /></a></div></BlogSky:PostTitle PostTitles></div>
<div class=LowSid></div>
</BlogSky:PostTitle Body>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>جستجو در وبلاگ</div></div>
<div class=CenterSid>
<!--strat google search code by night-skin.com--><center>
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<tbody><tr><td><center><a target=_new href=http://night-skin.com/blogcode/google>
<img border=0 src=http://night-skin.com/blogcode/google/3.jpg alt=Google>
</a><input name=q size=15 maxlength="255"><br>
<input type="submit" name="btnG" value="Search"><br>
<input value=<BlogSky:Weblog URL /> type=radio name=sitesearch checked=''>در این وبلاگ
<br><input type=radio name=sitesearch value="">در كل اینترنت
<input type=hidden name=ie value=UTF-8><input type=hidden name=oe value=UTF-8><br>
</center></td></tr></tbody></table></form></center><!--finish google search code by night-skin.com-->
</div>
<div class=LowSid></div>

<BlogSky:StaticPageTitle Body>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>صفحات ثابت</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles><div class=li-Sid>
<a href="<BlogSky:StaticPageTitle HRef />"><BlogSky:StaticPageTitle Title /></a>
</div>
</BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles>
</div>
<div class=LowSid></div>
</BlogSky:StaticPageTitle Body>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>تاریخ و اوقات شرعی</div></div>
<div class=CenterSid>
<!-- Begin wWw.Night-Skin.com Prayer Times Code --><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://night-skin.com/tools/owghat/white.php"></script><script language="javascript">var CurrentDate= new Date(); var JAT= 1;  function pz() {};init();document.getElementById("cities").selectedIndex=12;coord();main();</script><noscript ><a href="http://night-skin.com/">ابزار نمایش اوقات شرعی</a><a href="http://night-skin.com/tools">منبع ابزارهای وبلاگ نویسان</a></noscript><!-- End wWw.Night-Skin.com Prayer Times code -->
<center><body style="text-align:center"><script type='text/javascript' language='javascript' src='http://night-skin.com/blogcode/rooznama/date.php?FFFFFFAX000000BXtahomaCX9DX1EXdashedFXFFFFFFGX0HX0IX000000JX000000KX000000LX000000MX'></script></center>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>پیوند های مفید</b></div></div>           
<div class=CenterSid>
            <table cellspacing="5" cellpadding="0" border="0" align="center"><tbody><tr><td>
<p align="right"><FONT
color=#000000 size=2>
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://backlinkha.ir/">افزایش رتبه گوگل</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://yas-theme.com/">قالب وبلاگ</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://night-gallery.ir">گالری عکس</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://7wills.com">وصیت نامه آنلاین</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://tgame.ir">بازی آنلاین</a></font></p>
<!-- Night-skin.com --><CENTER>
<P style="MARGIN: 0px; COLOR: #ffffff"><A title=night-skin.com
href="http://night-skin.com/" target=_blank><IMG
src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/topmagazine.gif" alt="مجله نایت پلاس"
border=0></A></P>
<DIV style="BACKGROUND: url(http://night-skin.com/blogcode/sms/bg.gif) repeat-y; PADDING-BOTTOM: 3px; FONT: 11px tahoma; WIDTH: 160px; BORDER-BOTTOM: #20c0c8 1px solid">
<div align=right> <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-84.html" title="فرهنگ و هنر"><FONT
color=#000000 size=2>مجله فرهنگ و هنر</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-147.html" title="ورزش"><FONT
color=#000000 size=2>مجله ورزشی</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://news.night-skin.com" title="اخبار"><FONT
color=#000000 size=2>مجله خبری</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-14.html" title="خانواده"><FONT
color=#000000 size=2>مجله خانواده</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-127.html" title="سلامت"><FONT
color=#000000 size=2>مجله سلامت</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-66.html" title="سرگرمی"><FONT
color=#000000 size=2>مجله سرگرمی</FONT></A></div><CENTER><hr size="1" color="#E5E5E5" /><A
href="http://night-skin.com/blogcode/magazine" target=_blank><FONT
color=#000000 size=2>دریافت کد
مجله</font></A></CENTER>
</DIV></CENTER><!-- Night-skin.com -->
</td></tr></tbody></table></div><div class=LowSid></div></div>

</div>
</div>

<div class=main>

<div class=post>
<!-- Begin www.Night-Skin.com Translate code --><script type="text/javascript" src="http://www.night-skin.com/tools/translator/translate/?width=520&bdcolor=&bgcolor="></script><!-- End www.Night-Skin.com Translate code -->

<BlogSky:Post Body>
<BlogSky:Post Posts>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="<BlogSky:Post HRef />"><BlogSky:Post Title /></a></div></div>
</div>
               
<div class=C-post><div class=CenterPost><BlogSky:Post Text />
<br><br><BlogSky:Post More><b><a href="<BlogSky:Post HRef />">ادامه مطلب</a></b><br></BlogSky:Post More>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment>تاریخ : <BlogSky:Post Date /> | <BlogSky:Post Time /> | نویسنده : <a href="<BlogSky:Post AuthorHRef />"><BlogSky:Post AuthorName /></a> | <BlogSky:Post Comment><a onclick="window.open('<BlogSky:Comment HRef />','_blank','width=420, height=450, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)"> نظرات (<BlogSky:Comment Count />)</a></BlogSky:Post Comment></div></div>
</BlogSky:Post Posts>
</BlogSky:Post Body>

<BlogSky:MultiPage Body>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#0b6cc2;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #0b6cc2;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#0b6cc2;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#0b6cc2;    border:1px solid #0b6cc2;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogSky:MultiPage PreviousPage>
<a href="<BlogSky:PreviousPage HRef />" title="صفحه قبلی"><font color="#0b6cc2"><<</font></a></BlogSky:MultiPage PreviousPage>
<BlogSky:MultiPage Pages><BlogSky:Page NoSelected>   <a href="<BlogSky:Page HRef />"><font color="#0b6cc2"><BlogSky:Page Number /></font></a>   </BlogSky:Page NoSelected><BlogSky:Page Selected>   <BlogSky:Page Number />   </BlogSky:Page Selected></BlogSky:MultiPage Pages>
<BlogSky:MultiPage NextPage><a href="<BlogSky:NextPage HRef />" title="صفحه بعدی"><font color="#0b6cc2">>></font></a></BlogSky:MultiPage NextPage>
<br><br></font></p></div></BlogSky:MultiPage Body>

<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#0b6cc2;height:30;"><br>
<b><font size="1">.:</font></b>    <a title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com" target="_blank"><font color="#0b6cc2"> Weblog Themes By <b>Night Skin </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div></div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<BlogSky:Profile Body>       
<div class=TopSid><div class=TopSid2>           
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2> 
<a href='<BlogSky:Profile HRef />'><div style="text-align:center;"><img src="<BlogSky:Profile Image />"></div></a>
<br><BlogSky:Profile AboutMe /></div></div>
<div class=LowSid></div>
</BlogSky:Profile Body>

<BlogSky:Category Body>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>موضوعات وب</b></div></div>           
<div class=CenterSid><BlogSky:Category Categories><div class=li-Sid>               
<a href="<BlogSky:Category HRef />"><BlogSky:Category Title /> (<BlogSky:Category Count />)</a></div></BlogSky:Category Categories></div>           
<div class=LowSid></div>
</BlogSky:Category Body>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>فال حافظ</div></div>
<div class=CenterSid>
<center><script language="javascript" src="http://night-skin.com/fal/code.js"></script></center>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشیو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogSky:Archive Body>
<BlogSky:Archive Archives><div class=li-Sid>
<a href="<BlogSky:Archive HRef />"><BlogSky:Archive Title /> (<BlogSky:Archive Count />)</a></div></BlogSky:Archive Archives>
</BlogSky:Archive Body></div>
<div class=LowSid></div>

<div id=leftmenu>
<div class=topsid><div class=topsid2>
<b>پیوندهای روزانه</b></div></div>
<div class=centersid><BlogSky:DailyLink Body><BlogSky:DailyLink DailyLinks><div class=li-sid><a href="<BlogSky:DailyLink URL />" target="_blank"><BlogSky:DailyLink Title /></a></div></BlogSky:DailyLink DailyLinks></BlogSky:DailyLink Body>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="اوقات شرعی" href="http://night-skin.com/tools/owghat/">اوقات شرعی</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="وضعیت آب و هوا" href="http://night-skin.com/tools/weather/">وضعیت آب و هوا</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="آمارگیر حرفه ای وبلاگ" href="http://night-skin.com//">آمارگیر حرفه ای وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="فال حافظ" href="http://night-skin.com/blogcode/falehafez">فال حافظ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="موسیقی لایت در وبلاگ" href="http://night-skin.com/light">موسیقی لایت در وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="تصاویر زیباسازی" href="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi">تصاویر زیباسازی</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="گوگل پلاس در وبلاگ" href="http://night-skin.com/blogcode/google-plus">گوگل پلاس در وبلاگ</a></div>
</div><div class=lowsid></div></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="آمارگیر حرفه ای وبلاگ" href="http://night-skin.com//">آمارگیر حرفه ای وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="آپلود عکس" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="تعبیر خواب" href="http://night-skin.com/blogcode/tabir-e-khab">تعبیر خواب</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="بازی آنلاین" href="http://game.night-skin.com/">بازی آنلاین</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="فال حافظ" href="http://night-skin.com/blogcode/falehafez">فال حافظ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="تصاویر زیباسازی وبلاگ" href="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi">تصاویر زیباسازی وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="موسیقی لایت در وبلاگ" href="http://night-skin.com/light">موسیقی لایت در وبلاگ</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>       

<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آمار سایت</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">تعداد بازدید ها: <BlogSky:Weblog Counter /></font>
<br><br>
<center><a href="<BlogSky:Weblog RssHRef />" target="_blank"><img src="http://www.blogsky.com/images/template/chocolate/rss.gif" border=0></a></center>
</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>

</div></div></div><div class=footer><div class=Fo1><a title="قالب های نایت اسکین" href="http://www.night-skin.com"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های نایت اسکین" href="http://night-skin.com"target="_blank"> نایت اسکین </a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های نایت اسکین"  href="http://night-skin.com"target="_blank"> night-skin.com </a>
</div></div></div></div>
<SCRIPT>
ap_showWaitMessage('waitDiv', 0)
</SCRIPT>
</body>
</html>قالب استقلالی درسیستم  بلاگ اسکای(قالب فرهاد مجیدی)ساده وبدون امکانات

<html>
<head>
<title><BlogSky:Weblog PageTitle /></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<BlogSky:Post AuthorName />">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<BlogSky:Weblog PageTitle /> - <BlogSky:Weblog Description /> - <BlogSky:Weblog Title />">
<meta name="keywords" content="<BlogSky:Weblog PageTitle />,<BlogSky:Weblog URL />, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<BlogSky:Weblog Title />" href="<BlogSky:Weblog RSSHRef />" />
<link href="http://night-skin.com/template/64/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>

<body>

<div align=center><div style="width:1000">

<div class=Pichak>

<div id=header>
<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle><BlogSky:Weblog Title /></div><div class=Description><BlogSky:Weblog Description /></div></div>

<div class=top-menu2>
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:450">
<a href="<BlogSky:Weblog URL />">صفحه اصلی</a> |
<a rel="nofollow" href="/posts">عناوین مطالب</a> |
<a href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a> |
<a title="نایت اسکین" href="http://night-skin.com" target="_blank" >قالب وبلاگ</a> |
<a rel="nofollow" href="<BlogSky:Weblog MobileHRef />" target="_blank" >موبایل</a>
</div></div></div>

<div id=main-back>

<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<div id=leftmenu>
<div class=topsid><div class=topsid2>
<b>لینک دوستان</b></div></div>
<div class=centersid>
<div class=li-sid><a target="_blank" href="http://nightmelody.com">قالب میهن بلاگ</a></div>
<div class=li-sid><a target="_blank" href="http://yas-theme.com">قالب پرشین وبلاگ</a></div>
<BlogSky:LinkBox Body><BlogSky:LinkBox LinkBoxes><div class=li-sid><a target="_blank" href="<BlogSky:LinkBox URL />"><BlogSky:LinkBox Title /></a></div></BlogSky:LinkBox LinkBoxes></BlogSky:LinkBox Body>
<div class=li-sid><a target="_blank" href="http://night-skin.com">قالب وبلاگ</a></div>
<div class=li-sid><a target="_blank" href="http://night-gallery.ir">گالری عکس</a></div>
<div class=li-sid><a target="_blank" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a></div>
</div><div class=lowsid></div></div>

<BlogSky:Logo Body>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لوگوی وب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
<img src="<BlogSky:Logo Image />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" /> <input type="text" value='<a href="<BlogSky:Weblog URL />"><img src="<BlogSky:Logo Image />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" style="border: 0;" /></a>' dir="ltr" size="23" readonly class="input" />
</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>
</BlogSky:Logo Body>

<BlogSky:PostTitle Body>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آخرین مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogSky:PostTitle PostTitles></BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
<a href="<BlogSky:PostTitle HRef />" title="<BlogSky:PostTitle Date />"><BlogSky:PostTitle Title /></a></div></BlogSky:PostTitle PostTitles></div>
<div class=LowSid></div>
</BlogSky:PostTitle Body>

<BlogSky:StaticPageTitle Body>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>صفحات ثابت</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles><div class=li-Sid>
<a href="<BlogSky:StaticPageTitle HRef />"><BlogSky:StaticPageTitle Title /></a>
</div>
</BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles>
</div>
<div class=LowSid></div>
</BlogSky:StaticPageTitle Body>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>پیوند های مفید</b></div></div>           
<div class=CenterSid>
            <table cellspacing="5" cellpadding="0" border="0" align="center"><tbody><tr><td>
<p align="right"><FONT
color=#000000 size=2>
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://backlinkha.ir/">افزایش رتبه گوگل</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://yas-theme.com/">قالب وبلاگ</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://night-gallery.ir">گالری عکس</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://7wills.com">وصیت نامه آنلاین</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://tgame.ir">بازی آنلاین</a></font></p>
<!-- Night-skin.com --><CENTER>
<P style="MARGIN: 0px; COLOR: #ffffff"><A title=night-skin.com
href="http://night-skin.com/" target=_blank><IMG
src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/topmagazine.gif" alt="مجله نایت پلاس"
border=0></A></P>
<DIV style="BACKGROUND: url(http://night-skin.com/blogcode/sms/bg.gif) repeat-y; PADDING-BOTTOM: 3px; FONT: 11px tahoma; WIDTH: 160px; BORDER-BOTTOM: #20c0c8 1px solid">
<div align=right> <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-84.html" title="فرهنگ و هنر"><FONT
color=#000000 size=2>مجله فرهنگ و هنر</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-147.html" title="ورزش"><FONT
color=#000000 size=2>مجله ورزشی</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://news.night-skin.com" title="اخبار"><FONT
color=#000000 size=2>مجله خبری</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-14.html" title="خانواده"><FONT
color=#000000 size=2>مجله خانواده</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-127.html" title="سلامت"><FONT
color=#000000 size=2>مجله سلامت</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-66.html" title="سرگرمی"><FONT
color=#000000 size=2>مجله سرگرمی</FONT></A></div><CENTER><hr size="1" color="#E5E5E5" /><A
href="http://night-skin.com/blogcode/magazine" target=_blank><FONT
color=#000000 size=2>دریافت کد
مجله</font></A></CENTER>
</DIV></CENTER><!-- Night-skin.com -->
</td></tr></tbody></table></div><div class=LowSid></div></div>

</div>
</div>

<div class=main>

<div class=post>

<BlogSky:Post Body>
<BlogSky:Post Posts>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="<BlogSky:Post HRef />"><BlogSky:Post Title /></a></div></div>
</div>
               
<div class=C-post><div class=CenterPost><BlogSky:Post Text />
<br><br><BlogSky:Post More><b><a href="<BlogSky:Post HRef />">ادامه مطلب</a></b><br></BlogSky:Post More>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment>تاریخ : <BlogSky:Post Date /> | <BlogSky:Post Time /> | نویسنده : <a href="<BlogSky:Post AuthorHRef />"><BlogSky:Post AuthorName /></a> | <BlogSky:Post Comment><a onclick="window.open('<BlogSky:Comment HRef />','_blank','width=420, height=450, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)"> نظرات (<BlogSky:Comment Count />)</a></BlogSky:Post Comment></div></div>
</BlogSky:Post Posts>
</BlogSky:Post Body>

<BlogSky:MultiPage Body>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#0b6cc2;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #0b6cc2;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#0b6cc2;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#0b6cc2;    border:1px solid #0b6cc2;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogSky:MultiPage PreviousPage>
<a href="<BlogSky:PreviousPage HRef />" title="صفحه قبلی"><font color="#0b6cc2"><<</font></a></BlogSky:MultiPage PreviousPage>
<BlogSky:MultiPage Pages><BlogSky:Page NoSelected>   <a href="<BlogSky:Page HRef />"><font color="#0b6cc2"><BlogSky:Page Number /></font></a>   </BlogSky:Page NoSelected><BlogSky:Page Selected>   <BlogSky:Page Number />   </BlogSky:Page Selected></BlogSky:MultiPage Pages>
<BlogSky:MultiPage NextPage><a href="<BlogSky:NextPage HRef />" title="صفحه بعدی"><font color="#0b6cc2">>></font></a></BlogSky:MultiPage NextPage>
<br><br></font></p></div></BlogSky:MultiPage Body>

<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#0b6cc2;height:30;"><br>
<b><font size="1">.:</font></b>    <a title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com" target="_blank"><font color="#0b6cc2"> Weblog Themes By <b>Night Skin </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div></div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<BlogSky:Profile Body>       
<div class=TopSid><div class=TopSid2>           
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2> 
<a href='<BlogSky:Profile HRef />'><div style="text-align:center;"><img src="<BlogSky:Profile Image />"></div></a>
<br><BlogSky:Profile AboutMe /></div></div>
<div class=LowSid></div>
</BlogSky:Profile Body>

<BlogSky:Category Body>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>موضوعات وب</b></div></div>           
<div class=CenterSid><BlogSky:Category Categories><div class=li-Sid>               
<a href="<BlogSky:Category HRef />"><BlogSky:Category Title /> (<BlogSky:Category Count />)</a></div></BlogSky:Category Categories></div>           
<div class=LowSid></div>
</BlogSky:Category Body>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشیو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogSky:Archive Body>
<BlogSky:Archive Archives><div class=li-Sid>
<a href="<BlogSky:Archive HRef />"><BlogSky:Archive Title /> (<BlogSky:Archive Count />)</a></div></BlogSky:Archive Archives>
</BlogSky:Archive Body></div>
<div class=LowSid></div>

<div id=leftmenu>
<div class=topsid><div class=topsid2>
<b>پیوندهای روزانه</b></div></div>
<div class=centersid><BlogSky:DailyLink Body><BlogSky:DailyLink DailyLinks><div class=li-sid><a href="<BlogSky:DailyLink URL />" target="_blank"><BlogSky:DailyLink Title /></a></div></BlogSky:DailyLink DailyLinks></BlogSky:DailyLink Body>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="اوقات شرعی" href="http://night-skin.com/tools/owghat/">اوقات شرعی</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="وضعیت آب و هوا" href="http://night-skin.com/tools/weather/">وضعیت آب و هوا</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="آمارگیر حرفه ای وبلاگ" href="http://night-skin.com//">آمارگیر حرفه ای وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="فال حافظ" href="http://night-skin.com/blogcode/falehafez">فال حافظ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="موسیقی لایت در وبلاگ" href="http://night-skin.com/light">موسیقی لایت در وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="تصاویر زیباسازی" href="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi">تصاویر زیباسازی</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="گوگل پلاس در وبلاگ" href="http://night-skin.com/blogcode/google-plus">گوگل پلاس در وبلاگ</a></div>
</div><div class=lowsid></div></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="آمارگیر حرفه ای وبلاگ" href="http://night-skin.com//">آمارگیر حرفه ای وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="آپلود عکس" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="تعبیر خواب" href="http://night-skin.com/blogcode/tabir-e-khab">تعبیر خواب</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="بازی آنلاین" href="http://game.night-skin.com/">بازی آنلاین</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="فال حافظ" href="http://night-skin.com/blogcode/falehafez">فال حافظ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="تصاویر زیباسازی وبلاگ" href="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi">تصاویر زیباسازی وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="موسیقی لایت در وبلاگ" href="http://night-skin.com/light">موسیقی لایت در وبلاگ</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>       

<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آمار سایت</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">تعداد بازدید ها: <BlogSky:Weblog Counter /></font>
<br><br>
<center><a href="<BlogSky:Weblog RssHRef />" target="_blank"><img src="http://www.blogsky.com/images/template/chocolate/rss.gif" border=0></a></center>
</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>

</div></div></div><div class=footer><div class=Fo1><a title="قالب های نایت اسکین" href="http://www.night-skin.com"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های نایت اسکین" href="http://night-skin.com"target="_blank"> نایت اسکین </a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های نایت اسکین"  href="http://night-skin.com"target="_blank"> night-skin.com </a>
</div></div></div></div>
</body>
</html>