خداحافظ کاپیتان محبوبم خدانگهدارت دست علی به همراهت به نام خداوند روزی ده رهگشا.

باامید به فردایی روشن وپراز روزهای خوب ودلنشین  برای کاپیتان محبوب تیم دوست داشتنیم;

"استقلال تهران" دیگه ازاین پس باید چشمانم به ندیدن فرهادمجیدی درتیم استقلال عادت کنه وبازوبند رابر دستان کسی دیگرببینیم./


فرهادمجیدی

 ولی خب این هم از کارهای روزگاره.یکروز باسلام وصلوات می ایی وروز دیگه بهمین سادگی که

دیدیم چهارگوشه زمین
........
رامیبوسی وکفشهای فوتبالت را اویزان میکنی وبا یادها وخاطرات تلخ

وشیرینش ایام رامیگذرانی اما فرهادمجیدی این پتانسیل رادرخودش میبینه که روزی دوباره دریک

کسوت دیگه که مربیگری باشه بیاید ودوبا
ره خوش بدرخشد.


فرهادمجیدی

وشاگردانی بز
رگ وتوانمند مانند خودش

در ورزش قهرمانی واخلاق پهلوانی تربیت کنه وتحویل جامعه بده.انشالله.


فرهادمجیدی

درپست های بعدی  همبازیانش درتیم استقلال وتیم ملی وکلا هرکس که اوامیشناسد وبرایش پیامی وسخنی گفته

برایتان مکتوب میکنم وبعنوان سندی پرافتخار برای فرهادمجیدی به یادگارمیماند.


بابک استقلالی خادم وخدمتگزاراستقلالطبقه بندی: اخبار روز باشگاه،
برچسب ها: فرهادمجیدی، خداحافظ، خداحافظی، پیشکسوت، عکس، تصویر، شاگرد،


تاریخ : پنجشنبه 9 آبان 1392 | 07:53 ق.ظ | نویسنده : بابک استقلالی | نظرات