بالاخره بعدازکش وقوس های فراوان لباس تیم ملی ایران بابرند آل اشپورت وطرح یوزپلنگ اسیایی تاییدشد.

 وازاین لباس رونمایی ش
د.

به گفته اقای جعفری نماین
ده آل اشپورت درایران وحاورمیانه بعدازسه روز بحث وجدل وبعدازانکه فیفا لوگوی ایران باطرح یوزپلنگ اسیایی

راتایی
دنکرد ایندفعه لباس ایران باطرح موردنظر را تاییدنمود ومادرجام جهانی بااین لباس شرکت میکنیمطبقه بندی: اخبارتیم ملی ایران،
برچسب ها: یوزپلنگ اسیایی، لوگو، جام جهانی، ال اشپورت،


تاریخ : جمعه 11 بهمن 1392 | 05:10 ب.ظ | نویسنده : بابک استقلالی | نظرات