به نام خدا .

دوستان وسروران عزیز

درحاشیه تمرینات تیم ملی مصاحبه ای  سرمربی تیم ملی انجام
داد و دران کمک مربی ایرانی خود را عملا یک

هیچکاره عنوان نمو
د وگفت کاری که نمازی درتمرینات تیم ملی انجام میدهد عباس اقا هم میتواند انجام

ده
د ((عباس اقا مسئول تدارکات تیم  ملی))باگفتن این حرفها داریم یواش یواش به این عقیده میرسیم که

 کار برعکس ش
ده به جای اینکه مربیان وطنی وداخلی چیزی از کی روش یادبگیرند جناب کارلس خان

داره به سبک وسیاق ما عا
دت میکنه .

نمازی کمک مربی تیم ملی فوتبال ایران

اون از اسامی تیم ملی ومهر
داد پولادی وسیموئز وحالا نمازی

 .پس جناب اقای کی روش توی این م
دت مدید جناب نمازی هیچ کمکی به شما نکرده فقط نقش یک تماشاگر را داشته

 و
دکور بوده.درپی افاضات جناب کی روش میفرمایند که اقای نمازی خودشان تیم ملی ایران را رها نموده ورفته است

 که این حرفش بازهم کار را خرابتر میکنه یعنی اگر ایشان خو
دشان قبول زحمت نمیکردند ونمی رفتن علی القاعده

 الان بازهم نقش کمک مربی ایشان را بازی میکر
دن وبا این توضیحات اقای کی روش میفهمیم که ایشان بار اضافه ای

 برای تیم ملی بو
دند به سرمربی تیم ملی تحمیل شده بود .

کی روش

درصورتیکه ما میتوانستیم از علیرضا منصوریان که الحق والانصاف نشان
داد که جوهره مربیگری را توی خون ورگش داره

درکنارکی روش تبدیل به یکی مثل خود اقای کی روش میکردیم همانطور که خودشان درکنارالکس فرگوسن

 اب
دیده شد وبه درجات بالا تا سرمربیگری رئال مادرید وتیم ملی پرتغال رسید.تا بعداز اتمام قرارداد کی روش کمک مربی مجرب  وپخته ما

سکان ه
دایت تیم ملی رابه دست می گرفت./

خلاصه بایداین را اعتراف کرد که بازهم فرصت سوزی کردیم چون نمونه شاخص کنارمربی بزرگ بودن را میتوان

درچهره اقای حسین فرکی
دید که بهترین وبیشترین فایده ها را ازکنار امثال بلازوویچ واستانکویچ برانکو ایوانکوویچ هابرد

 والان به یک مربی باکلاس وزب
ده تبدیل شده است که هرتیمی منتهی ارزویش داشتن همچین مربی هست.

حسین فرکی کمک مربی سابق تیم ملی وسرمربی فعلی فولاد

دراخر امیدوارم ما هم به ان درجه از مسئولیت پزیری برسیم که وقتی پول بیت المال را خرج افراد با

دانشی همچون کی روش میکنیم 
درکنارش هم حداقل دوتا مربی اینده دار وجوان وچه بهتر تحصیلکرده وزبان خارجه

 را بل
دباشند.انوقت هست که میتوانیم به قدرت بگوییم پول حق الناس را به بهترین نحو ممکن خرج کردیم  که نتایجش

صعو
د به جام جهانی بی دغدغه وسهل الوصول تر ارهمیشه واینکه دارای دومربی جوان انرژیک شدیم که اینده چندین

سال تیم ملی را تامین کر
ده ایم ./

انشالله.این ارزوی قلبی ماستطبقه بندی: اخبارتیم ملی ایران،
برچسب ها: نمازی کمک مربی تیم ملی ایران، کارلس کی روش، سیموئز، بدنساز، علیرضا منصوریان، حسین فرکی، استقلال تهران،


تاریخ : شنبه 10 اسفند 1392 | 05:08 ق.ظ | نویسنده : بابک استقلالی | نظرات