امروز پنج شنبه هفدهم بهمن ماه هزاروسیصدونودو دو تمرین استقلال

درکمپ مرحوم ناصرحجازی برگزارش
د.

کارکنان کمپ ناصرخان حجازی بسیار مسئولانه عمل کر
دند وازصبح زود با پاروکردن برفهای روی کاورها زمین رابرای تمرین بچه های تیم اماده ومهیانمودند که

ازهمین جا خسته نباشی
دگفته وسلامتیشان را ارزومندیم.


تمرین استقلال تهران

درانتهای بازی ک
ذایی بامس دررختکن بین امیرحسین صادقی وپژمان نوری بحث وجدلی

درگرفته بو
د که امروز در تمرین سوتفهمات رفع شد ومانند دورفیق باهم صحبت کرده وخوش وبش نمودند.

برای بازی باسایپای البرز استقلال فقط ساموئل را بعلت سه کارته بو
دن دراختیارندارد.

کلیه تمرینات وکارهای تاکتیکی استقلال
درنیمی از زمین به زیبایی انجام گرفت.یک خبرمهم

دیگراینکه پسر سی
دحسن خمینی امروز درتمرین استقلال حضوریافت ومورد استقبال گرم امیرقلعه نویی ودیگراعضا قرارگرفت و

دراخر به نقل از وب سایت باشگاه تقریبا ح
دود پنجاه نفر ازتمرین استقلال ردیدن کردندطبقه بندی: اخبار روز باشگاه،
برچسب ها: تمرین استقلال، کمپ مرحوم ناصرحجازی، مسئولانه، ساموئل، سایپای البرز، لیگ برتر، استقلال تهران،


تاریخ : پنجشنبه 17 بهمن 1392 | 11:48 ب.ظ | نویسنده : بابک استقلالی | نظرات
امروز عصرسه شنبه نهم بهمن ماه یکهزاروسیصدو نود دو

 تمرین بچه های تیم استقلال
در کمپ مرحوم ناصرحجازی

پیشکسوت استقلال ایمان عالمی

ایمان عالمی پیشکسوت استقلال تهران

یک پیشکسوت
دیگر ستارهمدانی

ستارهمدانی

گلرتیم استقلال تهران

گلراستقلال تهران

طبقه بندی: اخبار روز باشگاه،
برچسب ها: عکس، تصویر، تمرین، استقلال تهران، کمپ مرحوم ناصرحجازی،


تاریخ : چهارشنبه 9 بهمن 1392 | 08:45 ب.ظ | نویسنده : بابک استقلالی | نظرات